„The Good Start Method for English” – nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu”

szkolenie po polsku z elementami zajęć praktycznych
w języku angielskim

  Kierowane jest do:
 • nauczycieli języka angielskiego uczących dzieci 5-6-letnie (objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem do szkoły i pierwszoklasistów) oraz starsze dzieci z trudnościami w uczeniu się lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • nauczycieli innych języków obcych (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego) uczących dzieci z wymienionych grup
 • nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego) uczących dzieci z wymienionych grup
 • studentów i absolwentów wszystkich kierunków filologicznych (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego)
 • wszystkich chętnych, np. rodziców (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego)

PROGRAM KURSU (teoria z praktyką):

Pierwszy dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych, w tym ok. 45 min. przerw)

 1. Charakterystyka rozwoju dzieci 5 i 6-letnich oraz pozadydaktyczne czynniki wpływające na tempo nauki i postępy dzieci.
 2. Metodyka nauczania języków obcych dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz specyfika nauczania czytania i pisania w języku angielskim.
 3. Metoda Dobrego Startu® (MDS) M. Bogdanowicz
  • geneza
  • założenia (m.in. czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno-motoryczna)
  • zastosowanie (wspomaganie rozwoju psychoruchowego, terapia zaburzeń rozwoju oraz w edukacji i diagnostyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego).
  • skuteczność
 1. The Good Start Method for English (GSM) – nowy program MDS –
 • projekcja i omówienie filmu pt. „The Good Start Method for English. Teaching English to Young Learners and Supporting Development” w języku angielskim (analiza filmu z komentarzem i dyskusją).
 • cele i założenia GSM, zastosowanie programu GSM, materiał graficzny, językowy i muzyczny GSM, uwag i do prowadzenia zajęć GSM, skuteczne metody wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach GSM, organizacja zajęć prowadzonych GSM.

( zespołowe i indywidualne formy zajęć , dobór i liczebność grupy, czas trwania zajęć, urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń , planowanie zajęć ).

Drugi dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych,
w tym ok. 45 min. przerw)

 1. Struktura zajęć GSM (w tym śpiewanie piosenek w języku angielskim).
 2. Sesja GSM (w ramach treningu poprowadzenie jednych zajęć przez prowadzące z uczestnikami odgrywającymi role dzieci)
 3. Ćwiczenia praktyczne – planowanie scenariuszy w grupach i ich prezentacja na forum.
 4. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach GSM – na przykładzie ryzyka dysleksji, SLI, dyspraksji, ADHD i inteligencji poniżej przeciętnej.
 5. Podsumowanie zajęć i pytania.

Miejsce szkolenia: Gdańsk ( szczegóły zostaną podane po zebraniu grupy )
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych ( sobota 10:00 – 16:00 niedziela 9:00 – 15:00 )
Liczba uczestników: grupa do 30 osób

Osoby prowadzące:
dr Katarzyna Maria Bogdanowicz – psycholog, nauczycielka j. angielskiego, filolog polski
mgr Anna Przewłócka – psycholog, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i wczesnej edukacji z językiem angielskim

Karta Zgłoszeniowa