Zadbaj o relacje, czyli o Porozumieniu bez Przemocy z bliskimi

Zapraszam na kolejny empatyczny warsztat, który tym razem pozwoli przyjrzeć się swoim relacjom z bliskimi. Spróbujemy dowiedzieć się /odkryć.. /, co Was do nich zbliża, a co zdecydowanie oddala i jak możecie nawzajem wzbogacać swoje życie. Warsztat kieruję do osób dorosłych, którym bliska jest komunikacja empatyczna.

Przez 2 dni będziemy dokonywać zmian w tych relacjach, na których najbardziej nam zależy. Stosując 4 kroki Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga poćwiczymy:

  • Dbałość o potrzeby własne nie robiąc tego kosztem innych
  • Poznawanie jasnej strony konfliktu
  • Pielęgnowanie wzajemnej wolności
  • Radzenie sobie ze złością i przedłużającą frustracją
  • Odmawianie bez ranienia innych
  • Wyrażanie uznania dla drugiej osoby

Informacje o osobach prowadzących:
Informacje o osobie prowadzącej:
Mariola Smoleń – właścicielka Ośrodka Edukacyjnego AHA…
prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, coaching oparty na potrzebach,
Trening Zastępowania Agresji (TZA), terapię pedagogiczną; zafascynowana Porozumieniem
bez Przemocy ( PBP ) wg M. Rosenberga, dzieli się zdobytą na ten temat wiedzą w małych i dużych
grupach warsztatowych oraz indywidualnie, z klientami z różnych środowisk zawodowych.

Karta Zgłoszeniowa