“Dysleksja a nauczanie języków obcych”

  Cele szkolenia:
 • Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Nauczenie rozpoznawania symptomów dysleksji
 • Zapoznanie z metodyką nauczania języka angielskiego – prezentacja form pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów z dysleksją
 • Prezentacja wybranych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, które można wykorzystać w pracy z uczniami z dysleksją
 • Uwrażliwienie na trudną sytuację psychologiczną osób z dysleksją
 • Przedstawienie trudności, z jakimi spotykają się nauczyciele pracujący z dyslektycznymi uczniami
 • Nauczenie sztuki analizowania i rozumienia opinii psychologicznych
 • Zapoznanie z prawami uczniów z dysleksją oraz różnymi propozycjami ich oceniania
 • Przedstawienie autentycznych przypadków uczniów z dysleksją
 • Stworzenie warunków do wymiany informacji i doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Stworzenie warunków do uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące dysleksji, wykraczające poza zagadnienia poruszone na szkoleniu

 

  Wiedza, którą uczestnik będzie dysponował po ukończeniu warsztatów:
 • Współczesne rozumienie zjawiska dysleksji
 • Przyczyny dysleksji
 • Objawy dysleksji na lekcjach języków obcych
 • Metodyka nauczania dyslektycznych uczniów
 • Wykorzystywanie nowoczesnej technologii w pracy z uczniem z dysleksją
 • Opinie psychologiczno-pedagogiczne (jak je rozumieć)
 • Metody motywowania zniechęconych uczniów z dysleksją
 • Prawa dyslektycznych uczniów w szkole
 • Ocenianie uczniów z dysleksją

    Kierowane  do:
nauczycieli (przede wszystkim języków obcych), pedagogów, psychologów, studentów (przede wszystkim kierunków filologicznych), dorosłych osób z dysleksją, rodziców dyslektycznych uczniów
   Forma zajęć:
wykład, prezentacja multimedialna, warsztat interaktywny, film
  Miejsce szkolenia:  do ustalenia
  Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych / 2 dni /
  Liczba uczestników:  grupa do 30 osób
  Termin:   po zebraniu grupy
   Cena:  zależna od miejsca szkolenia

   Informacje o osobie prowadzącej:
dr Katarzyna Maria Bogdanowicz– psycholog, wykwalifikowany nauczyciel j. angielskiego, filolog polski

Karta Zgłoszeniowa