Dorastanie w  szacunku i zaufaniu, czyli skuteczna
komunikacja oparta  na Porozumieniu Bez Przemocy wg M. Rosenberga

   Cele szkolenia:
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie opartego na wzajemnym zaufaniu, szacunku i szczerej rozmowie
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć, myśli, potrzeb i intencji własnych oraz ujawnianie ich w różnych przeżywanych sytuacjach
 • rozumienie wpływu uczuć i potrzeb na  proces komunikowania się   i  zachowanie
 • prezentacja modelu Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga opartego na języku serca
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych – tworzenie „ Klubu Żyraf ”
  Po zajęciach uczestnik :
 • promuje postawę wzajemnego szacunku w relacjach z innymi ludźmi używając empatycznego języka –  „ języka żyrafy”
 • zapobiega konfliktom poprzez odkrywanie ich źródeł tkwiących w procesie porozumiewania
 • rozpoznaje złość jako sygnał niezaspokojonych potrzeb
 • dostrzega różnicę pomiędzy swoimi spostrzeżeniami i dokonywaną oceną sytuacji
 • uświadamia sobie znaczenie ludzkich uczuć i potrzeb, rozumie zależność miedzy nimi
   Kierowane jest do:
 • uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
  Forma zajęć:  
 • warsztat edukacyjny z  elementami  wykładu  interaktywnego
  /wg potrzeb/

 Liczba uczestników: 
  do 30  osób / oferta dla grup zorganizowanych /
 Termin:  
  do ustalenia
 Czas:
6 godz. warsztatowych ( 2 spotkania po 3  godz.  ) –  z możliwością kontynuacji
 Cena:
do uzgodnienia z dyrektorem placówki składającej zamówienie na szkolenie

 Informacje o osobie  prowadzącej:
Mariola Smoleń – właścicielka Ośrodka Edukacyjnego AHA…
prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, coaching oparty na potrzebach,
Trening Zastępowania Agresji (TZA), terapię pedagogiczną; zafascynowana Porozumieniem
bez Przemocy ( PBP ) wg M. Rosenberga, dzieli się zdobytą na ten temat wiedzą w małych i dużych
grupach warsztatowych oraz indywidualnie, z klientami z różnych środowisk zawodowych.

Karta Zgłoszeniowa