Narkotykom mówię NIE !!

  Program szkolenia:
 • klasyfikacja środków odurzających i sposobów ich zażywania
 • omówienie “Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” / znamiona przestępstw i ich skutki prawne
 • konsekwencje zdrowotne osób zażywających środki odurzające
 • AIDS i inne choroby związane z narkomanią
 • jak ustrzec się na dyskotece przed “tabletką gwałtu”- hiszpańską muchą
 • przedstawienie przykładów z życia rodzin dotkniętych narkomanią, w których uczestniczyła, w ramach czynności służbowych, prowadząca warsztat
 • jak zachować się na dyskotece, aby nie zostać ofiarą narkotyku “krokodyl”
 • ośrodki medyczne i społeczne, w których mogą szukać pomocy osoby uzależnione
 • nauka odmowy wzięcia narkotyku

Kierowane jest do:
rad Pedagogicznych, rodziców lub młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich.

Forma zajęć:
wykład interaktywny

Czas trwania:
5 godz.

Liczba uczestników:
rada Pedagogiczna lub zespół klasowy

Termin:
Oferta dla grup zorganizowanych – termin do ustalenia.

Informacje o osobie prowadzącej:
nadkom.mgr Elwira Lelental – były kierownik Sekcji ds. “Zwalczania przestępczości narkotykowej” Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Karta Zgłoszeniowa