O MNIE

Jestem właścicielką  Ośrodka AHA.. , koordynuję jego pracę, tu realizuję swoje pasje, prowadzę terapie
i szkolenia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako nauczycielka, dyrektorka, terapeutka
w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej.

Od wielu lat fascynuję się Porozumieniem Bez Przemocy ( PBP ) wg M. Rosenberga, na nim buduję własną filozofię życia. Przyglądam się swoim relacjom z ludźmi, próbuję dowiedzieć się   co mnie do nich zbliża, a co zdecydowanie oddala i jak możemy wzbogacać wzajemnie swoje życie.

Zainteresowanie Porozumieniem Bez Przemocy  skłania mnie do nieustającego rozwoju. Ukończyłam  trzyletnią  Szkołę Trenerów Komunikacji opartej  na Empatii. Od lat uczestniczę w licznych warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez międzynarodowych trenerów NVC (Nonviolent Communication), certyfikowanych  przez Marshalla Rosenberga. Dzielę się zdobytą wiedzą prowadząc szkolenia, warsztaty psychoedukacyjne, Kluby Empatii oraz sesje indywidualne.

Posiadam certyfikat II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ( TSR) . W tym nurcie pracuję z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Z dużą uważnością i empatią pochylam się nad problemami każdej osoby, która decyduje się na współpracę ze mną. Wytrwale wspieram ludzi w poszukiwaniu rozwiązań, pamiętając że każdy jest ekspertem  od swojego życia.

Prowadzę coaching oparty na potrzebach i Trening Zastępowania Agresji ( TZA ).

Z dużą pasją i „od zawsze” zajmuję się  terapią pedagogiczną dzieci  i młodzieży   ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia ). Udzielam konsultacji pedagogicznych.

Prywatnie, od ponad trzydziestu lat, jestem żoną i mamą dorosłej córki.