TERAPIE I KONSULTACJE

Terapie:

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR):
( dla dorosłych, dzieci , młodzieży )

 • Problemy rodzinne ( w relacji z partnerem , rodziną lub wychowawcze )
 • Kryzysy życiowe
 • Wypalenie zawodowe

Praktykowanie Porozumienia Bez Przemocy – komunikacji empatycznej wg M. Rosenberga
(spotkania indywidualne, w parach lub cykliczne warsztaty psychoedukacyjne w KLUBIE EMPATII
dla osób z różnych środowisk zawodowych )

 • Poszukiwanie nowych skutecznych form komunikowania się
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć, myśli, potrzeb oraz ujawnianie ich  w różnych przeżywanych sytuacjach
 • Budowanie bliskich pełnych zrozumienia relacji w rodzinie i środowisku zawodowym
 • Docieranie do własnych ograniczeń
 • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

 Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

 • Konsultacje pedagogiczne
 • Ryzyko dysleksji
 • Dysleksja rozwojowa ( dysleksja , dysgrafia,  dysortografia )
 • Dyskalkulia