Trochę bardziej empatyczne życie

  Cele szkolenia:
 • budowanie bliskich pełnych zrozumienia relacji
 • blokady w porozumieniu
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
 • okazywanie empatii sobie i dawanie jej innym>
 • prezentacja modelu Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga opartego na języku serca
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć, myśli, potrzeb oraz ujawnianie ich w różnych przeżywanych sytuacjach
  Po zajęciach uczestnik :
 • rozumienie wpływ uczuć i potrzeb na proces komunikowania się i zachowanie
 • promuje postawę wzajemnego szacunku w relacjach z innymi ludźmi używając empatycznego języka
 • zapobiega konfliktom poprzez odkrywanie ich źródeł tkwiących w procesie porozumiewania
 • rozpoznaje złość jako sygnał niezaspokojonych potrzeb
 • dostrzega różnicę pomiędzy swoimi spostrzeżeniami i dokonywaną oceną sytuacji
 • uświadamia sobie znaczenie ludzkich uczuć i potrzeb, rozumie zależność miedzy nimi
 • traktuje odmowę jako j zaproszenie do dialogu
  Kierowane jest do:
 • osób dorosłych pragnących zgłębiać wiedzę na temat empatycznej komunikacji
 • w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy Marshalla Rosenberga

Forma zajęć:
warsztat z elementami wykładu interaktywnego

Liczba uczestników:
20 osób

Termin:
wg potrzeb

Propozycje:
warsztat psychoedulacyjny 16 godz. dydaktycznych ( 2 dni )
warsztat psychoedukacyjny 8 godz. dydaktycznych ( 1 dzień )
lub
KLUB EMPATII – 10 spotkań po 3 godz. zegarowe ( spotkania co trzy tygodnie)
w dwóch grupach zaawansowania

Informacje o osobie prowadzącej:
Mariola Smoleń – właścicielka Ośrodka Edukacyjnego AHA…
prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, coaching oparty na potrzebach,
Trening Zastępowania Agresji (TZA), terapię pedagogiczną; zafascynowana Porozumieniem
bez Przemocy ( PBP ) wg M. Rosenberga, dzieli się zdobytą na ten temat wiedzą w małych i dużych
grupach warsztatowych oraz indywidualnie, z klientami z różnych środowisk zawodowych.

Karta Zgłoszeniowa