O FIRMIE

Koncepcja stworzenie  Ośrodka  Edukacyjnego  powstała i była podstawą do napisania pracy końcowej podczas Podyplomowych Studiów Komunikacji i Marketingu,  które ukończyłam w 2001 r.

Praca została wyróżniona za rzetelnie przeprowadzone badania potrzeb rynku oraz dokładną ich analizę. Badania potwierdziły duże zainteresowanie społeczności lokalnej proponowaną ofertą, która w swoich założeniach  miała wspierać rozwój dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz instytucji.

W 2005 r. zakończyłam wieloletnią pracę  nauczycielki w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,
a wizja wymarzonego Ośrodka stała się rzeczywistością. Do dzisiaj,od 11 lat, funkcjonuje on
pod nazwą Ośrodek Edukacyjny AHA..

AHA..jest  jednoosobową firmą współpracującą ze specjalistami z różnych dziedzin: trenerami, terapeutami, coachami, psychologami, pedagogami i nauczycielami – szkoleniowcami. W swoich założeniach bazuje na Zarządzaniu Poprzez Wartości i Porozumieniu Bez Przemocy (PBP) wg Marshalla Rosenberga.

Ofertę kierujemy do osób prywatnych: dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz osób dorosłych i instytucji doskonalących umiejętności zawodowe. Wspieramy człowieka, pomagamy mu przezwyciężyć niepowodzenia i rozwijać swój potencjał, korzystając z nowoczesnych metod stosowanych w nauczaniu i terapii. Klientom zainteresowanym dłuższą współpracą proponujemy szkolenia i warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Łączy nas wysoka jakość świadczonych usług, wzajemne zaufanie, bezpieczeństwo,  szacunek i odpowiedzialność oraz podejmowanie wszelkich decyzji w oparciu o wymienione wartości.